Copyright 2018 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. บริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนทั้งสิ้น 550 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 14.00 น.

 

 

 

การจัดการความรู้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง การเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ผ่านระบบการยืม (Non Loan Return)

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B ชั้น 1 อาคารบรรณสาร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.

 

 

 
 
ขอแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ งานเขียนเรื่องในหลวง (รัชกาลที่ ๙)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณชั้น ๓ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Arrow
Arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

การให้บริการ

ช่วงเปิด ภาคฤดูร้อน

 

บางพลี

ป.ตรี เปิดเทอม ( วันที่ 04 มิ.ย. 61 -  26 ก.ค. 61 )

ป.โท เปิดเทอม ( วันที่ 09 มิ.ย. 61 - 05 ส.ค. 61 )

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
10.00 - 18.00 น.
ชั้น 2,5
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
08.00 - 18.00 น.
10.00 - 18.00 น.

 

ยศเส

ป.โท เปิดเทอม (วันที่ 09 มิ.ย. 61 - 05 ส.ค. 61 )

ยศเส
จันทร์ - ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์.
ชั้น 1
ปิดบริการ
08.30 - 18.00 น.

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี
และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

 

 
 
 

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121