Copyright 2023 - Custom text here

ข่าว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง . จากหนังสือพิมพ์ เป็นการรวบรวมข่าว และสารสนเทศที่เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ  เพื่อให้เป็นแหล่งสารสนเทศของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  จากหนังสือพิมพ์และเพื่อให้สืบค้นและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงกิจกรรมของ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต่อไป สำหรับในปี 2565 ประกอบด้วย

 

 

หัวข้อข่าว แหล่งข่าวและเวลา
เสริมมงคลรับต้นปีขาล  สักการะ 'ศาลเจ้าไต้ฮงกง' เดลินิวส์ วันที่ 5 มกราคม 2565
เหรียญหล่อ'หลวงปู่ไต้ฮง' ที่ระลึก110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ข่าวสด วันที่ 7 มกราคม 2565
ทุนการศึกษา ข่าวสด วันที่ 7 มกราคม 2565
หอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ไทยรัฐ วันที่ 9 มกราคม 2565
มอบของขวัญวันเด็ก ไทยรัฐ วันที่ 10 มกราคม 2565
ของขวัญเด็ก สยามรัฐ วันที่ 10 มกราคม 2565
มอบทุน เดลินิวส์ วันที่ 18 มกราคม 2565
สร้างอาชีพ ข่าวสด วันที่ 19 มกราคม 2565
จับกระแสต้าน-ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเอ็นจีโอ  ไทยโพสต์ วันที่ 19 มกราคม 2565
เผย 62 หน่วยในระบบช่วยฉุกเฉิน ข่าวสด วันที่ 22 มกราคม 2565
แจกปี่เซียะ  ไทยรัฐ วันที่ 28 มกราคม 2565
สนับสนุนอาชีพครัวเรือน สยามรัฐ วันที่ 28 มกราคม 2565
สร้างอาชีพ ข่าวสด วันที่ 29 มกราคม 2565
โคมไฟ-ตรุษจีนพระราชทาน ไทยรัฐ วันที่ 30 มกราคม 2565
กำลังใจ ผู้สูงอายุ ข่าวสด วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
มอบถุงยังชีพกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัวที่บ้าน สยามรัฐ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
เวียนธูปศักดิ์สิทธิ์ สยามรัฐ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
เวียนธูป ข่าวสด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
มอบทุน เดลินิวส์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ป่อเต็กตึ๊งตั้งตู้'ปันสุข'ช่วยประชาชน สยามรัฐ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
รพ.หัวเฉียวบริการฟรี! รถมินิบัส สยามรัฐ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดตู้ปันสุข ผู้จัดการรายวัน 360 องศา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ทุนการศึกษา ไทยรัฐ วันที่ 1 มีนาคม 2565
ช่วยซับน้ำตา ผู้ประสบภัย มหาสารคาม ไทยร้ฐ วันที่ 2 มีนาคม 2565
ตอบแทนสังคม ส่งมอบให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ไทยร้ฐ วันที่ 3 มีนาคม 2565

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121