Copyright 2019 - Custom text here

ข่าว มฉก. จากหนังสือพิมพ์ เป็นการรวบรวมข่าว และสารสนเทศที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ  เพื่อให้เป็นแหล่งสารสนเทศของ มฉก. จากหนังสือพิมพ์และเพื่อให้สืบค้นและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงกิจกรรมของ มฉก. ต่อไป สำหรับในปี 2562 ประกอบด้วย

 

หัวข้อข่าว แหล่งข่าวและเวลา
ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ อนาคตสื่อหลักในยุคออนไลน์ แนวหน้า วันที่ 3 มกราคม 2562
ม. หัวเฉียวฯ ลงนามร่วมมือสร้างคนดีสู่สังคม มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 4 - 10 มกราคม 2562
ร่วมมือทางด้านกฎหมาย  แนวหน้า วันที่ 14 มกราคม 2562 
รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ ครบวาระ  ไทยโพสต์ วันที่ 18 มกราคม 2562
อัตลักษณ์ปลาสลิด เดลินิวส์ วันที่ 22 มกราคม 2562

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้บริการ ในการทำวิจัย การศึกษา ค้นคว้ามากขึ้น ที่ชั้น 2 แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 5 ห้องวิจัยเดี่ยว และชั้น 6 มุมวิจัย พร้อมโต๊ะประชุม ซึ่่งชั้น 5 และ 6 ผู้ใช้บริการสามารถนำเอกสาร ตำรา ฝากเก็บไว้ อย่างถาวร ตลอดระยะเวลาการทำวิจัยได้ ท่านที่ต้องการใช้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ในแต่ละชั้น ได้ค่ะ

การให้บริการ

เปิดภาคการศึกษา 2/2561

 

บางพลี

ป.ตรี เปิดเทอม ( วันที่ 7 ม.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 )

ป.โท เปิดเทอม ( วันที่ 5 ม.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 )

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 20.00 น.
10.00 - 18.00 น.
ชั้น 2,5
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
08.00 - 16.00 น.
ปิดบริการ

 

ยศเส

ป.โท เปิดเทอม ( วันที่ 5 ม.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 )

ยศเส
จันทร์ - ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์.
ชั้น 3
ปิดบริการ
09.00-17.00 น.

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

 
 
 
 

                

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121