Copyright 2019 - Custom text here

ข่าว มฉก. จากหนังสือพิมพ์ เป็นการรวบรวมข่าว และสารสนเทศที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ  เพื่อให้เป็นแหล่งสารสนเทศของ มฉก. จากหนังสือพิมพ์และเพื่อให้สืบค้นและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงกิจกรรมของ มฉก. ต่อไป สำหรับในปี 2562 ประกอบด้วย

 

หัวข้อข่าว แหล่งข่าวและเวลา
ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ อนาคตสื่อหลักในยุคออนไลน์ แนวหน้า วันที่ 3 มกราคม 2562
ม. หัวเฉียวฯ ลงนามร่วมมือสร้างคนดีสู่สังคม มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 4 - 10 มกราคม 2562
ร่วมมือทางด้านกฎหมาย  แนวหน้า วันที่ 14 มกราคม 2562 
รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ ครบวาระ  ไทยโพสต์ วันที่ 18 มกราคม 2562
อัตลักษณ์ปลาสลิด เดลินิวส์ วันที่ 22 มกราคม 2562
ชวนคนไทย #ฉลองไม่ฉลาม วันตรุษจีนและทุกเทศกาล ไทยโพสต วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีนยุคใหม่ รุ่นที่ 2 แนวหน้า วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
แนะแนวแพทย์จีน ม. หัวเฉียวฯ สยามรัฐ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
บริหารธุรกิจยอดเยี่ยม แนวหน้า วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562
ห่วงเด็กไทยหน้าบึ้งขึ้น 'ยิ้มสยาม-มารยาทไทย' หายไป  ไทยโพสต์ วันที่ 3 เมษายน 2562
ทุนต้นกล้าพยาบาล  สยามรัฐ วันที่ 22 เมษายน 2562  
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัคร'HCU NEW GEN : เด็กหัวเฉียวยุคใหม่ ปี'62'  แนวหน้า วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง แนวหน้า วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
นิติ ม.หัวเฉียวฯ MOU อนุญาโต  สยามรัฐ  วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ไทยดี มีมารยาท สร้างสังคมไทยไร้มนุษย์ป้า ไทยโพสต์   วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  
สกสว. จับมือ มธ. มม. มฉก และ มรภ. นครปฐม ปลุกวัยเกษียณสร้างนวัตกรรม  สยามรัฐ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
GUNKUL เซ็นติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป "ม. หัวเฉียว"   ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 
ปลาสลิดบางบ่อเจาะตลาดอาเซียน
ไทยรัฐ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้บริการ ในการทำวิจัย การศึกษา ค้นคว้ามากขึ้น ที่ชั้น 2 แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 5 ห้องวิจัยเดี่ยว และชั้น 6 มุมวิจัย พร้อมโต๊ะประชุม ซึ่่งชั้น 5 และ 6 ผู้ใช้บริการสามารถนำเอกสาร ตำรา ฝากเก็บไว้ อย่างถาวร ตลอดระยะเวลาการทำวิจัยได้ ท่านที่ต้องการใช้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ในแต่ละชั้น ได้ค่ะ

 

การให้บริการ

ช่วงเปิดภาคเรียน 1/2562

 

บางพลี

ป.ตรี  เปิดเทอม  (วันที่ 13 ส.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62)

ป.โท - เอก  เปิดเทอม  (วันที่ 17 ส.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 20.00 น.
10.00 -18.00 น.
ชั้น 2,5
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
08.00 - 16.00 น.
ปิดบริการ

 

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

 
 
 
 

                

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121