เลือกเดือน    


Please select the month to show new books

Recommended Books ( August 2019 )BF318 ค942ก 2562
Cataloging Room

กฎของสมองที่เรียนรู้เร็ว

 BF458 บ253ถ 2562
3rd Flr.

ถอดรหัสสัญลักษณ์ปริศนา

 BF637.S8 B223F 2018
Law Library /3rd Flr.

The formula : the universal laws of success

 BJ1588.J3 ฮ159ค 2561
3rd Flr.

คิดแบบยิวทำแบบญี่ปุ่น. Book 3 : เรียน"วิชาคน"กับเฒ่ายิว

 
 CD-T 4436 M1
2nd Flr.

Anchor CU-TEP with MP3 CD

 DS568 ก425ค 2560
3rd Flr.

เครื่องมือทำงานวัฒนธรรมชุมชนและสื่อพิธีกรรมศึกษา

 DS570.3 ส755ส 2562
3rd Flr.

2310 กรุงธนบุรีผงาด : "ตากสินมหาราช" ประวัติศาสตร์นอกตำรา

 DS575.5.B8 ส755ส 2561
3rd Flr.

2310 อวสานกรุงศรีฯ : กรุงแตกในแบบที่คนไทย "ไม่รู้จัก"

 
 DS577 ส822จ 2562
3rd Flr.

จากศึกบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นกี้ : เผยโฉมยุทธศาสตร์พม่ารบไทยในยุคธนบุรี

 DS577 ส822พ 2562
3rd Flr.

พระสุพรรณกัลยา : จากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์

 DS582.4 ล933อ 2562
3rd Flr.

อ่านสยามตามแอนนา : การบ้านและการเมืองในราชสำนักคิงมงกุฎ

 H62.5.T5 ก751ข 2562
3rd Flr.

yuk songkhra?m yen / เขียนชนบทให้เป็นชาติ : กำเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็น

 
 HD30.23 ด769ห 2562
3rd Flr.

52 วิธีตัดสินใจไม่ให้พลาด

 HD59 ธ513ก 2561
3rd Flr.

การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย = Contemporary public relations

 HD69.P75 D232 2019
3rd Flr.

Data analytics in project management

 HF5429.23 น253ธ 2557 ฉ.1
3rd Flr.

ธุรกิจแฟรนไชส์รับสร้างบ้าน = Building home franchise business

 
 HN700.55.Z9 C734 2016
3rd Flr.

Communities of potential : social assemblages in Thailand and beyond

 JA71 ก431ม 2562
3rd Flr.

มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง

 JQ1745.A1 จ535ผ 2562
3rd Flr.

ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น

 K1402 H157I 2018
3rd Flr.

oligopoly, regulation, and wealth redistribution in the global knowledge economy

 
 K3601 ว574ก 2561 ฉ.1
Law Library /3rd Flr.

กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่

 K487.P65 G216P 2018
Law Library /3rd Flr.

The powers of law : a comparative analysis of sociopolitical legal studies

 KPT1155 ป492ค 2561 ฉ.1
Law Library /3rd Flr.

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

 KPT2064.52560 ร355 2561 ฉ.1
Law Library /3rd Flr.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 
 KPT3098 ส968ก 2560 ฉ.1
Law Library /3rd Flr.

กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล

 KPT3800 ส832ก 2560 ฉ.1
Law Library /3rd Flr.

หลักและทฤษฎี กฎหมายอาญา

 KPT5015.4 ค119ร 2561 ฉ.1
Law Library /3rd Flr.

รากฐานกฎหมายอาญา

 KPT511 ด934ถ 2561
Law Library /3rd Flr.

ถาม-ตอบ บุคคล : แพ่งหลักทั่วไป

 
 KPT834 ด934ถ 2561
Law Library /3rd Flr.

ถาม-ตอบ ละเมิด

 KPT890 น157ห 2561
3rd Flr.

หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม-ฝากทรัพย์

 LC191.8.N82 O42L 2016
3rd Flr.

Learning identities, education and community : young lives in the cosmopolitan city

 NK1510 ว969ม 2561
3rd Flr.

ไม่ใช่แค่ออกแบบได้ แต่ออกแบบโดน

 
 PE1128.A2 ส779ซ 2560 ฉ.1
3rd Flr.

CU-TEP grammar : error identification ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 PL4162 พ249ร 2558
3rd Flr.

รู้ภาษาเข้าใจอารมณ์

 PL985.T54 ฮ359ท 2562
3rd Flr.

ทุกช่วงคือเวลาของเรา = Every moment was you

 PN683 บ253ส 2562
3rd Flr.

10 ตำนานสะท้านโลก

 
 PN81 ส247ท 2559
3rd Flr.

ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตก ในคริสต์ศตวรรษ ที่ 20

 TX724.5.A1 น297ค 2562
4th Flr.

ครัวย่าหยา

 Z672.3 B729I 2017
3rd Flr.

International librarianship at home and abroad