เลือกเดือน    


Please select the month to show new books

Recommended Books ( February 2023 )BF481 ส979ง 2565
Book 3rd Flr.

งานนี้สอนให้รู้ว่า-- First jobbers survival kit

 HD57.7 ฮ674 2565
Book 3rd Flr.

HBR AT 100 : สุดยอดแนวคิด & นวัตกรรม การบริหารการจัดการที่ทรงอิทธิพลที่สุด ในรอบ 100 ปี จากนักคิดระดับโลก

 HD58.8 ค183ก 2564
Book 3rd Flr.

การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มที่ความรู้สึก = The heart of change

 HD62.15 อ964 2565
Book 3rd Flr.

OKRs เติบโต 10 เท่า ด้วยการตั้งเป้าแล้วทำได้จริง

 
 HF5386 H431 2022
Book 3rd Flr.

HBR at 100 : the most influential and innovative articles from Harvard Business Review's first century.

 นว ม914ส 2565 ล.5
Novel 3rd Flr.

สวรรค์ประทานพร เล่ม 5 และ 6

 นว ร949ฮ 2564 ล.1
Novel 3rd Flr.

ฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวขาวของเขา. เล่ม 1