เลือกเดือน    


Please select the month to show new books

Recommended Books ( October 2019 )BF637.C45 I45 2018
3rd Flr.

Illustrated dictionary of communication and soft skills : terms definitions examples.

 BF637.P36 D799C 2018
3rd Flr.

Cognitive-emotive-behavioural coaching : a flexible and pluralistic approach

 BF637.S4 ท263ผ 2559
3rd Flr.

ผมเลิกบุหรี่และหาเงินสิบล้านได้ไง

 BF698 ศ243ท 2561
3rd Flr.

ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา)

 
 BF77 T253 2018
3rd Flr.

Teaching critical psychology : international perspectives

 BJ1499.S5 อ231พ 2554
3rd Flr.

พระเจ้า-ความเงียบ

 DS568 น155ส 2562
3rd Flr.

เสวยราชสมบัติกษัตรา

 DS568 ว917พ 2562
3rd Flr.

พระราชพิธีแห่งกรุงสยาม ตั้งแต่โบราณกาลถึง พ.ศ. 2475

 
 DS570.6. ท458ป 2560
3rd Flr.

ปฏิบัติการลับในสมรภูมิรบ : บันทึกประวัติศาสตร์การทหาร การเมืองไทยที่เพิ่งค้นพบ : พลตรีจักรชัย ศุภางคเสน

 DS575 อ238จ 2562
3rd Flr.

จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย

 DS577.22.K67 ภ244ก 2559 ฉ.1
3rd Flr.

โกษาปาน ราชทูตผู้กู้แผ่นดิน = Kosa Pan the ambassador who saved the Kingdom

 DS582 จ657พ 2557 ฉ.1
3rd Flr.

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน

 
 DS584 ป114 2559 ฉ.1
3rd Flr.

ปกประชาฉายาลักษณ์

 DS588.L66 ก525ส 2559
3rd Flr.

สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ถิ่นลพบุรี = Multidisciplinary studies on Lopburi : รวมบทความเนื่องในการประชุมวิชาการ

 DS589.B2 จ131 2559
3rd Flr.

จดหมายเหตุเล่าเรื่องอนุสาวรีย์เมืองบางกอก.

 DS812 ศ714ม 2559
3rd Flr.

ไม่มีการเดินทางครั้งใดที่สูญเปล่า

 
 G155.A1 A573D 2018
3rd Flr.

Degrowth in tourism : conceptual theoretical and philosophical issues

 G155.A1 A836 2018
3rd Flr.

Authenticity & tourism : materialities perceptions experiences

 G156.5.A3 ก446 2561 ล.1 ฉ.1
3rd Flr.

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 G156.5.E58 T727 2018
3rd Flr.

Tourism health wellbeing and protected areas

 
 G156.5.R44 R382 2018
3rd Flr.

Religious tourism in Asia : tradition and change through case studies and narratives

 GV1796 ส687ศ 2557
3rd Flr.

ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นเลใต้

 GV716 S481M 2018
3rd Flr.

Market research methods in the sports industry

 HC412 R336 2017
3rd Flr.

Regional growth and sustainable development in Asia

 
 HD38.5 ก281ก 2562
3rd Flr.

การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชนเชิงวิศวกรรม

 HF5681.B2 ส248ร 2562
3rd Flr.

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับผลกระทบในการเสียภาษีอากร

 HQ519 อ366ศ 2562
3rd Flr.

เศรษฐศาสตร์ครอบครัว

 HV1568 อ832ต 2560
3rd Flr.

ตำรา ความพิการ : แนวคิดทฤษฎีสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

 
 HV41 R896A 2018
3rd Flr.

Advocacy for social change : coalitions and the organizations that lead them

 HV6595 S915P 2018
3rd Flr.

Psychological aspects of crisis negotiation

 HV95 C462S 2017
3rd Flr.

Social policy for effective practice : a strengths approach

 JC423 L666H 2018
3rd Flr.

How democracies die

 
 JQ1745.A56 ภ635ล 2562 ฉ.1
3rd Flr.

ไล่ล่าจารชน

 JV6225 P419 2019
3rd Flr.

People changing places : new perspectives on demography migration conflict and the state

 KPT886.3 ส712ค 2560 ฉ.1
3rd Flr.

คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

 NB1021 ม151ป 2559
3rd Flr.

ประติมากรรมอาเซียน

 
 NK8878.7.A1 ธ635ผ 2562
3rd Flr.

ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม

 NX180.T67 L886E 2018
3rd Flr.

Entertainment tourism

 PE1483 P796B 2018
3rd Flr.

Basic writing in English

 PL4203 จ657บ 2559
3rd Flr.

บทละครเรื่อง เงาะป่า ฉบับสอบชำระพร้อมต้นฉบับลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล และ MP3 เพลงตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง

 
 PN6095.T5 บ177ค 2559
3rd Flr.

คมคิดลิขิตตน

 PZ50.531 ป542ป 2558
3rd Flr.

ปริศนาสัญลักษณ์รอบโลก

 PZ90.T5 ธ486น 2560 ฉ.1
3rd Flr.

ในดวงใจนิรันดร์ = Still on my mind

 QH345 ป547ท 2561
4th Flr.

เทคนิคแลมป์และการประยุกต์ใช้ = Loop-mediated isothermal amplification

 
 TA166 ป496ก 2559
4th Flr.

การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์

 WA100 ฮ539ศ 2556
4th Flr.

ศิลปะการสร้างเสริมสุขภาวะแนวทางอิสลามกับปัญหาสาธารณสุขร่วมสมัย

 WA540JT3 จ136อ 2553
4th Flr.

SHA จุดเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน : สร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

 WA590 ข272ค 2562
4th Flr.

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ = Health literacy : functional interactive critical

 
 WB327 ล247ย 2558
4th Flr.

ยูเทิร์นเพื่อสุขภาพ

 WJ500 พ451ค 2560
4th Flr.

คู่มือการพยาบาลการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะหลังผ่าตัด

 นว ด914ท 2559
3rd Flr.

เทพนิยายในดินแดนมหัศจรรย์ 100 เรื่องเอกของโลก

 รส ม456 2555
3rd Flr.

ม้าบินของมาเรีย ปินโต