มฉก.

HCUIR คลังปัญญา มฉก.

HCUIR (The Huachiew Chalermkrakiet Institutional Repository) เป็นฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ในรูปแบบของดิจิทัล ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

The Huachiew Chalermkrakiet Institutional Repository (HCUIR) is a digital academic works by faculties, researchers and graduate students of Huachiew Chalermkrakiet University

《圣大知识库》是在泰国华侨崇圣大学的诸位老师,学者以及研究生的数据库的学术论文,学术研究。

Subscribe to RSS - มฉก.