สารสนเทศศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

เชื่อมโยงร่วมมือระหว่าง เพื่อรับชัยชนะร่วมกัน. (2555).  แม่น้ำโขง. 07/2012(121). หน้า 10-13.
 
บริษัทเผยแพร่วัฒนธรรมเอินเจ๋อยูนนาน จำกัด. (2555).  แม่น้ำโขง. 07/2012(121). หน้า 34-35.
 
มณทลยูนนานจัดการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยครั้งแรก. (2555).  แม่น้ำโขง. 07/2012(121). หน้า 36-39.
 
จัดพิมพ์ "นิตยสารฉบับพิเศษ จีน-อาเซียน และเอเชียใต้" ฉบับปฐมฤกษ์. (2555).  แม่น้ำโขง. 07/2012(121). หน้า 40-41.
 
ทูตเยาวชนอาเซียนปฏิบัติการเดินทางสีเขียวในประเทศจีน. (2555).  แม่น้ำโขง. 07/2012(121). หน้า 42-43.
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2555).  แม่น้ำโขง. 07/2012(121). หน้า 44-45.
 
ท่าอากาศยานชุมทางระหว่างประเทศซึ่งเป็นประตูด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ. (2555).  แม่น้ำโขง. 08/2012(122). หน้า 4-7.
 
ผักผลไม้และดอกไม้ยูนนาน "เดินทาง" จากด่านบ่อหานถึงกรุงเทพฯ ใช้เวลา 28 ชั่วโมง. (2555).  แม่น้ำโขง. 08/2012(122). หน้า 22-23.
 
คณะผู้เชียวชาญกระทรวงชลประทานของจีนมอบ รายงานคำปรกษาเกี่ยวกับการป้องกันอุทกภัยแก่ไทย. (2555).  แม่น้ำโขง. 08/2012(122). หน้า 30-33.
 
เก็บตกงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ณ นครกุ้ยหยาง. (2555).  แม่น้ำโขง. 08/2012(122). หน้า 34-36.
 
ส่งเสริมความร่วมมือจีน-อาเซียนในหลากหลายสาขาให้เป็นรูปธรรม. (2555).  แม่น้ำโขง. 08/2012(122). หน้า 38-43.
 
จีนเป็นแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของไทย. (2555).  แม่น้ำโขง. 09/2012(123). หน้า 38.
 
ไทยจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน(ไทย) ครั้งที่ 2. (2555).  แม่น้ำโขง. 09/2012(123). หน้า 39.
 
การค้าวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบกลายเป็นจุดไฮไลท์ใหม่ของการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจการค้าจีน-อาเซียน. (2555).  แม่น้ำโขง. 09/2012(123). หน้า 40-43.
 
การสร้างความร่วมมือในโครงการระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ต้องยกระดับการเชื่อมโยงกันให้มากขึ้นอย่างเร่งด่วน. (2555).  แม่น้ำโขง. 09/2012(123). หน้า 48-49.
 
ธนาคารกสิกรไทยเปิดให้บริการธนาคารภาคภาษาจีน. (2555).  แม่น้ำโขง. 10/2012(124). หน้า 36-37.
 
"เทศกาลข้ามหอมผลไม้สดของไทย" ส่งกลิ่นหอมทั่วยูนนาน. (2555).  แม่น้ำโขง. 10/2012(124). หน้า 38-39. 
 
การค้าผลไม้ระหว่างจีนกับอาเซียน ได้เอื้อประโยชน์แก่กันและชนะด้วยกัน. (2555).  แม่น้ำโขง. 10/2012(124). หน้า 44-47.
 
นายอู๋ ปางกั๋ว ประธานสภาจีน พบปะกับประธานสภาไทย. (2555).  แม่น้ำโขง. 11/2012(125). หน้า 4-7.
 
ผุดศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน. (2555, มีนาคม). มติชน, 35 (12425), 5.
 
'งิ้ว'เชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีนศิลปะการแสดงที่ต้องเร่งฟื้นฟู. (2555, สิงหาคม). ไทยโพสต์, 16 (5768), 19.
 
ศิลป์สานสัมพันธ์ไทย-จีน. (2555, สิงหาคม). คมชัดลึก, 11 (3957), 28.
 
ทรง “กู่เจิง” สานสายสัมพันธ์ไทย-จีน รับสั่งชมอาจารย์สอนเก่ง มีน้ำใจ “อาจารย์คนนี้ฉันรักมาก” (2555, สิงหาคม). เดลินิวส์, (22964), 21.
  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS