สารสนเทศศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดงานเฉลิมพระชลพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ และวันชาติไทยประจำปี 2555. (2556). แม่น้ำโขง. 01/2013(127). หน้า 8-11.
 
เปิดฉากงานตรุษจีนกรุงเทพฯ ปีมะเส็ง. (2556). แม่น้ำโขง. 03/2013(129). หน้า 10-11.
 
นิตยสารรายเดือนในไทยของหนังสือพิมพ์ China Daily ฉบับต่างประเทศตีพิมพ์ครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. (2556). แม่น้ำโขง. 03/2013(129). หน้า 38-39.
 
ไทยสนับสนุนอย่างเต็มกำลังให้การสอนภาษาจีนเข้าสู่ประเทศอย่างรอบด้าน. (2556). แม่น้ำโขง. 04/2013(130). หน้า 34-35.
 
การเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมจีนแห่งแรกของไทย. (2556). แม่น้ำโขง. 04/2013(130). หน้า 38-39.
 
งานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยจัดขึ้นที่นครคุนหมิง. (2556). แม่น้ำโขง. 05/2013(131). หน้า 28-30.
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมสำหรับคาราวานมูลนิธิอมตะ. (2556). แม่น้ำโขง. 05/2013(131). หน้า 31-32.
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี.  (2556). แม่น้ำโขง. 05/2013(131). หน้า 33-35.
 
สวนนสนุกแห่งวัฒนธรรมจีนปี 2013 เริ่มเปิดค่าย ณ กรุงเทพมหานคร. (2556). แม่น้ำโขง. 05/2013(131). หน้า 36-37.
 
นายจาง เต๋อเจียง ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งประเทศจีนพบหารือกับนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาไทย.(2556).  แม่น้ำโขง. 06/2013(131). หน้า 12-13.
 
รัฐบาลมณฑลยูนนานกับธนาคารเกษตรกรรมแห่งประเทศจีนลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์. (2556).  แม่น้ำโขง. 06/2013(132). หน้า 16-19.
 
งานเทศกาลไทย ณ นครคุนหมิงปี 2556 เปิดตัว OTOP ไทยครั้งแรกในต่างประเทศ กระแสตอบรับดีอย่างยิ่ง. (2556).  แม่น้ำโขง. 06/2013(132). หน้า 36-38.
 
ชมรมไทลื้อจังหวัดน่าน มาคาราวะสู่ขวัญท่านเจ้าหม่อมคำลือที่คุณหมิง. (2556).  แม่น้ำโขง. 06/2013(132). หน้า 39.
 
ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 22 จัดขึ้นที่บรูไน. (2556).  แม่น้ำโขง. 06/2013(132). หน้า 40-41.
 
การขนส่งทางบกโดยตรงระหว่างจีนกับอาเซียน รอโอกาสเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์. (2556).  แม่น้ำโขง. 06/2013(132). หน้า 44-47.
 
ความงดงามของอุปรากรงิ้วปักกิ่ง. (2556).  แม่น้ำโขง. 06/2013(132). หน้า 50-51.
 
ไตรเทพ ไกรงู. (2556, กุมภาพันธ์). 'ฝากดวงขอพรเทพเจ้า' รับตรุษจีน ณ พุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม. คมชัดลึก, 12 (4129), 30.
 
ชาตรี ทวีนาท – ทศ ตาลชัย/ชัยภูมิ. (2556, มิถุนายน). อาจารย์สมาน คลังจัตุรัส ศิลปินเอกครูช่าง ผู้ก่อตั้ง"หอศิลป์คลังจัตุรัส" แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ, 12 (3477), 15.
  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS