สารสนเทศศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

สีสันพู่กันศิลป์สะพานเชื่อมใจ “เชียงราย-เฉิงตู” (2559, มีนาคม). กรุงเทพธุรกิจ, 29 (10049), 8.
 
ศิลปวัฒนธรรม. มศว สานสัมพันธ์ไทย-จีน (2559, มีนาคม). ข่าวสด, 25 (9238), 21,24.
 
ทรงเปิดตรุษจีนเยาวราชสมเด็จพระเทพฯ จีนถวาย'คทาไม้มงคล'มูลนิธิเทียนฟ้าทูล.(2559, กุมภาพันธ์). มติชน, 39 (13848), 1,5.
  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS