สารสนเทศศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

พระเทพฯ เสด็จเปิดงานตรุษจีน “ถนนเยาวราช” (2561, กุมภาพันธ์). ไทยโพสต์, 22 (7770), 1,12.
 
งานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจีน 2018 (Thai Chinese Culture) (2561, มีนาคม). สยามกีฬา, 13 (4632), 3. 
 
ระเทพฯ เสด็จ “ตรุษจีนเยาวราช” (2561, กุมภาพันธ์). ข่าวสด, 27 (9945), 21.
 
“พระเทพ” เสด็จฯ ตรุษจีนเยาวราช ถวายสิ่งของมงคลสำเภา-สุนักทองคำ. (2561, กุมภาพันธ์), ข่าวสด, 27 (9943), 1,12.  
 
เชิญชมงานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน. (2561, กุมภาพันธ์). ข่าวสด, 27 (9934), 20.
  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS