ขอบข่ายและประเภทเอกสารจดหมายเหตุ

  • เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย
  • เอกสารเกี่ยวกับเรื่องมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  • เอกสารเกี่ยวกับเรื่องจีนศึกษา
  • เอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคล และโสตทัศนจดหมายเหตุ
  • เอกสารเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นจังหวัดสมุทปราการ
  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS