เสด็จพระราชดำเนินโรงพยาบาลหัวเฉียว

เสด็จพระราชดำเนินโรงพยาบาลหัวเฉียว

ประมวลภาพ เสด็จพระราชดำเนินทอดเนตรกิจการโรงพยาบาลหัวเฉียว เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2489

 


  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS