หอเกียรติยศ

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

 

 

หอเกียรติยศ


ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์

แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ

ดร. เพียรชัย นิลสุวรรณากูล

 


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.  เกษม วัฒนชัย

ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS