ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ อาคารบรรณสาร ชั้น 4
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 กม.18 ถนนเทพรัตน
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-3126300 ต่อ 1561

 

  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS