เพลงประจำมหาวิทยาลัย

  บทเพลงประจำมหาวิทยาลัย ชุด "ตึกแดง-แสงทอง" จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 3 ปี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2540 มีทั้งหมด 12 เพลง ถือเป็นสื่อดลบันดาลใจให้ทุกคนมีความรักผูกพันในสถาบันยิ่งขึ้น

 

 

 

  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS