แบบฟอร์มหอจดหมายเหตุ

ทะเบียนรายชื่อเอกสารใช้งานประจำปี

Download

   

 

บัญชีรายชื่อเอกสารที่ครบกำหนดทำลาย

Download

 

แบบขอแก้ไขตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

Download

 

แบบส่งมอบเอกสารให้หอจดหมายเหตุ

Download

  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS