ประตูเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จผ่านประตูแห่งนี้ เมื่อครั้งทรงเสด็จเปิดมหาวิทยาลัย ซุ้มประตูเสด็จ 5 ช่อง หมายถึง ประตูแห่งมงคล 5 ประการ แด่ผู้มาเยือนและสมาชิกของชุมชนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้มีสิริมงคลได้แก่ มั่นคงด้วยทรัพย์สิน มีอำนาจวาสนา มีอายุยืนยาว มีความยินดี มีวาระเฉลิมฉลอง

ประติมากรรมพระบรมโพธิสมภาร
เป็นประติมากรรมแนวธรรมศิลป์เกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธองค์ โดยใช้สัญลักษณ์ ต้นโพธิ์ ออกแบบโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พ.ศ. 2541 สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงปกแผ่พระบารมี ให้ความร่มเย็นแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า และต่อชาวจีนที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่อดีตกาล

ต้นโพธิ์
สัญลักษณ์แห่งรุ่งอรุณของการรู้แจ้งเห็นจริงมีที่มาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าใต้ต้นโพธิ์ นำความสว่าง สะอาด และความสงบมาสู่โลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกโพธิ์ต้นนี้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ศาลาไทย
เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 3 องค์ คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโสธร และหลวงพ่อโตบุคลากรและนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติต่างน้อมสักการบูชาและศรัทธา ถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเสมอมา

สวนอภิรมย์
สวนอภิรมย์ หรือสวนจีน เรียกอีกชื่อว่า สวนหยิน หยาง เป็นสวนพฤกษชาติประดับอาคารด้านข้างพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ งดงามด้วยเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมจีน แวดล้อมด้วยธรรมชาติ เน้นศาสตร์ฮวงจุ้ย ด้วยหลักดุลยภาพหยิน หยาง มีศาลาทรงจีน ธารน้ำ สะพาน ศิลาน้อยใหญ่ ต้นไผ่เขียว และสิงโต เป็นต้น

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider
  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS