CSS MenuMaker


ภาพเล่าเรื่องซุ้มอ่านหนังสือ

 ซุ้มอ่านหนังสือ เดิมตั้งอยู่ริมสระน้ำ ได้มีการปรับพื้นที่เป็นอาคารโภชนาการ 2 บริเวณด้านข้างสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในปัจจุบันนี้

 

 

เอกลักษณ์ของอาคารที่โดดเด่น

  อาคารที่เป็นสีน้ำตาลอิฐ มีลักษณะโดดเด่นและสบายตา ตัดกับต้นไม้สีเขียว มีการกล่าวว่า "สถาปนิกเขาอยากได้ Pyrotile เพราะสวยงามก่อง่ายลงตัวดี กรรมการเห็นด้วยกับการสร้างอาคารให้ดูมีลักษณะเป็นอาคารสีอิฐ"
ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ

โต๊ะทำงานตัวแรก

  โต๊ะทำงานตัวแรกของผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงครรภ์ จัดซื้อเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงไว้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ บริเวณชั้น ๑ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รูปปั้น"คณะผู้ก่อตั้ง"

  รูปปั้นคณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ เบื้องพระพักตร์พระรูปครึ่งพระวรกายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในฉลองพระองค์ครุยประดิษฐานอยู่ด้วย จัดแสดงภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณชั้น ๒

สวนลวดลาย

  สวนลวดลาย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีสัญลักษณ์โดดเด่นประดับด้วยต้นไม้ชนิดต่างๆ เช่น ต้นแก้ว ต้นนีออน และเทียนหยด การปลูกต้นไม้มีลักษณะเป็นลวดลายสลับกัน รายล้อมรอบเสาธงชาติและเสาธงสีเหลืองสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ถ่ายภาพจากด้านบนอาคารจะเห็นลวดลายสลับกันไปมาอย่างชัดเจน สวยงามมักเป็นจุดนัดพบสำหรับการนัดหมายระหว่างนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ บุคคลทั่วไป และผู้ปกครอง ในโอกาสต่างๆ เดินทางไปนอกสถานที่ หรืองานพิธีประสาทปริญญาบัตร